Nawiążemy współpracę

Spółka Triada-Dom czeka na ciekawe oferty współpracy w zakresie: sprzedaży działek na terenia Wrocławia i okolic, przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną.

Oferty zawierające informacje o:

  • Powierzchni działki,
  • Cenie za metr kwadratowy
  • Dokładnej lokalizacji
  • Miejscowym Planie
    Zagospodarowania Przestrzennego
  • Uzbrojeniu

prosimy składać osobiście w siedzibie firmy przy ulicy Jana Długosza 60, bądź pocztą poleconą na ręce Zarządu Spółki.