Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu obsługi zgłoszenia.

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych, o których mowa poniżej, jest Triada-Dom Wachowiak Śliwiak spółka jawna  z siedzibą w Trzebnicy, ul. Obornicka 19,    55 -100 Trzebnica,  zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000153900, NIP 9151545914, REGON 931983476.

Dane kontaktowe Administratora: tel.: (71) 387 11 50  e-mail:biuro@triadadom.pl i  trzebnica@triadadom.pl;

2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się wysyłając e-mail na adres biuro@triadadom.pl i  trzebnica@triadadom.pl lub na adres siedziby Administratora wskazany w pkt 1;

3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu:

   a) podjęcia na Pana/Pani żądanie działań zmierzających do przedstawienia oferty oraz zawarcia  umowy z Administratorem (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b).

   b) realizacji zawartej z Administratorem umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b)

   c) marketingu i promocji usług świadczonych przez Administratora (na podstawieart. 6 ust. 1 pkt f) 

   d) dochodzenia należności (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) 

4. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, które na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Pana Pani dane będą przetwarzane w zakresie:

    a) przygotowania oferty, zawarcia i wykonania umowy zawartej przez Państwa z Administratorem - przez okres do zakończenia realizacji umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ew. roszczeń oraz prawo  podatkowe, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał  obowiązek podatkowy, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.

   b)  w zakresie marketingu bezpośredniego oferowanych przez Administratora – do czasu zgłoszenia przez Pana/Panią sprzeciwu co do ich przetwarzania w tym celu

   c) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu  wobec takiego przetwarzania.

7. Informujemy, że przysługują Panu/Pani następujące prawa: dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania przeniesienia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody, może ona być w każdej chwili cofnięta, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem.

9. W zakresie w jakim przetwarzanie Pani/Panu danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie powoduje brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie  profilowania.

 

 

 

 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Tu znajdziesz swoje wymarzone mieszkanie!

Skontaktuj się z nami i poznaj nasze oferty specjalne.

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.