Do wniosku kredytowego należy dołączyć następujące dokumenty:

 • podpisaną przez Strony Umowę Deweloperską / Umowę Przedwstępną kupna-sprzedaży,
 • dokumenty dotyczące budowy  inwestycji, w której zakupywana jest nieruchomość, tj.: pozwolenie na budowę, zaświadczenie ostateczności decyzji pozwolenia na budowę, wypis i wyrys z rejestru gruntu,  odpis z Księgi Wieczystej oraz KRS Triady Dom sp.j. (w/w dokumenty każdy Nabywca dostaje od nas przy podpisywaniu Umowy, zawierzone sś także na naszej stronie przy każdej inwestycji w zakładce "Dokumenty do pobrania")

PONADTO:
(dokumenty do przygotowania po stronie Nabywcy)

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę:

 • zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu i średnim miesięcznym dochodzie za okres ostatnich trzech/sześciu miesięcy,
 • historię rachunku lub wyciąg z konta osobistego.

Osoba prowadząca działalność gospodarczą:

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • zaświadczenie o nadaniu numerów NIP oraz Regon,
 • aktualne zaświadczenie o nie zaleganiu z U.S. oraz ZUS,
 • umowa spółki,
 • zezwolenie lub koncesje,
 • opinia o rachunku bieżącym firmy,
 • ostatnio złożoną deklarację na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy,
 • roczne zeznanie o wysokości dochodu osiągniętych przez podatnika.

Osoba wykonująca zawód zaufania publicznego:

 • dokumenty rejestracyjne firmy,
 • oświadczenie o dochodzie,
 • aktualne zaświadczenie o nie zaleganiu z U.S. oraz ZUS,
 • roczne zeznanie o wysokości dochodów osiągniętych przez podatnika.

Do wniosku kredytowego uwzględnia się także :

 • dochody uzyskiwane z tytułów umów o dzieło i zlecenie,
 • dochody ze stałej renty lub emerytury
 • dochody z najmu mieszkania

Osoby prowadzące gospodarstwo rolne, osoby zatrudnione na zasadzie kontraktu menadżerskiego oraz osoby uzyskujące dochód z najmu lub dzierżawy muszą dostarczyć potrzebne dokumenty, które są indywidualnie ustalane przez bank.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Tu znajdziesz swoje wymarzone mieszkanie!

Skontaktuj się z nami i poznaj nasze oferty specjalne.

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.