Z planu budynku wybierz piętro

Apartamentowiec ZWYCIĘSKA 3
Numer Piętro Powierzchnia Pokoje Cena Cena / m2 Promocja Cena promocja / m2 Status
B2 2 452,5 m2 Dostępny
B1 1 481,73 m2 Dostępny
3.02 3 38.56 m2 2 501.280 zł 13000 netto zł Dostępny
3.03 3 38.56 m2 2 501.280 zł 13000 netto zł Dostępny
3.04 3 38.56 m2 2 501.280 zł 13000 netto zł Dostępny
3.05 3 38,12 m2 2 495.560 zł 13000 netto zł Dostępny
3.08 3 38.56 m2 2 501.280 zł 13000 netto zł Dostępny
3.09 3 38.56 m2 2 501.280 zł 13000 netto zł Dostępny
3.10 3 39.25 m2 2 510.250 zł 13000 netto zł Dostępny
3.11 3 74,34 m2 3 966.420 zł 13000 netto zł Dostępny
3.12 3 48,15 m2 2 625.950 zł 13000 netto zł Dostępny
3.15 3 38.08 m2 2 495.690 zł 13000 netto zł Dostępny
3.16 3 38.40 m2 2 503.750 zł 13000 netto zł Dostępny
3.17 3 38.56 m2 2 501.280 zł 13000 netto zł Dostępny
3.18 3 38.56 m2 2 501.280 zł 13000 netto zł Dostępny
3.19 3 38.56 m2 2 501.280 zł 13000 netto zł Dostępny
3.20 3 38.07 m2 2 495.560 zł 13000 netto zł Dostępny
3.21 3 38.07 m2 2 499.720 zł 13000 netto zł Dostępny
3.25 3 57.50 m2 2 747.500 zł 13000 netto zł Dostępny
3.26 3 20.13 m2 1 261.690 zł 13000 netto zł Dostępny
3.27 3 20,00 m2 1 260.000 zł 13000 netto zł Dostępny
3.28 3 19.62 m2 1 255.840 zł 13000 netto zł Dostępny
3.29 3 20.13 m2 1 261.690 zł 13000 netto zł Dostępny
3.30 3 20.13 m2 1 261.690 zł 13000 netto zł Dostępny
3.31 3 20.13 m2 1 261.690 zł 13000 netto zł Dostępny
3.32 3 20.13 m2 1 261.690 zł 13000 netto zł Dostępny
3.33 3 20.13 m2 1 261.690 zł 13000 netto zł Dostępny
3.34 3 20.13 m2 1 261.690 zł 13000 netto zł Dostępny
3.35 3 20.13 m2 1 261.690 zł 13000 netto zł Dostępny
3.36 3 55.44 m2 2 705.900 zł 13000 netto zł Dostępny
3.37 3 59.67 m2 2 767.520 zł 13000 netto zł Dostępny
3.38 3 22.13 m2 1 288.210 zł 13000 netto zł Dostępny
3.39 3 22.70 m2 1 295.100 zł 13000 netto zł Dostępny
3.40 3 22.70 m2 1 295.100 zł 13000 netto zł Dostępny
3.41 3 22.70 m2 1 295.100 zł 13000 netto zł Dostępny
3.45 3 42.77 m2 2 555.880 zł 13000 netto zł Dostępny
3.46 3 42.59 m2 2 553.670 zł 13000 netto zł Dostępny
U2 0 146,81 m2 Dostępny
U4 0 617,56 m2 Dostępny
U6 0 63,95 m2 Dostępny
U7 0 46,88 m2 Dostępny
U8 0 46,66 m2 Dostępny
3.01 3 32.44 m2 2 389.280 zł 12000 netto zł Sprzedany
3.06 3 18,65 m2 1 223.800 zł 12000 netto zł Sprzedany
3.07 3 18.78 m2 1 225.360 zł 12000 netto zł Sprzedany
3.13 3 18.78 m2 1 225.360 zł 12000 netto zł Sprzedany
3.14 3 18.78 m2 1 225.360 zł 12000 netto zł Sprzedany
3.22 3 18.78 m2 1 225.360 zł 12000 netto zł Sprzedany
3.23 3 18.78 m2 1 225.360 zł 12000 netto zł Sprzedany
3.24 3 36.47 m2 2 437.640 zł 12000 netto zł Sprzedany
3.42 3 22.70 m2 1 272.400 zł 12000 netto zł Sprzedany
3.43 3 22.70 m2 1 272.400 zł 12000 netto zł Sprzedany
3.44 3 25.87 m2 1 310.440 zł 12000 netto zł Sprzedany
U1 0 142.51 m2 1.638.865 zł 11500 zł Sprzedany
U5 0 544,1 m2 Sprzedany
U9 0 79,23 m2 Sprzedany
1.01 1 32.44 m2 2 Rezerwacja
1.02 1 38.56 m2 2 Rezerwacja
1.03 1 38.56 m2 2 Rezerwacja
1.04 1 18.78 m2 1 Rezerwacja
1.05 1 18.78 m2 1 Rezerwacja
1.06 1 38.07 m2 2 Rezerwacja
1.07 1 38.07 m2 2 Rezerwacja
1.08 1 38.56 m2 2 Rezerwacja
1.09 1 38.56 m2 2 Rezerwacja
1.10 1 39.25 m2 2 Rezerwacja
1.11 1 74.11 m2 3 Rezerwacja
1.12 1 38.56 m2 2 Rezerwacja
1.13 1 38.56 m2 2 Rezerwacja
1.14 1 18.78 m2 1 Rezerwacja
1.15 1 18.29 m2 1 Rezerwacja
1.16 1 38.40 m2 2 Rezerwacja
1.17 1 38.56 m2 2 Rezerwacja
1.18 1 38.56 m2 2 Rezerwacja
1.19 1 38.56 m2 2 Rezerwacja
1.20 1 18.79 m2 1 Rezerwacja
1.21 1 18.29 m2 1 Rezerwacja
1.22 1 38.07 m2 2 Rezerwacja
1.23 1 38.56 m2 2 Rezerwacja
1.24 1 36.47 m2 2 Rezerwacja
1.25 1 57.50 m2 2 Rezerwacja
1.26 1 20.13 m2 1 Rezerwacja
1.27 1 19.62 m2 1 Rezerwacja
1.28 1 19.62 m2 1 Rezerwacja
1.29 1 20.13 m2 1 Rezerwacja
1.30 1 20.13 m2 1 Rezerwacja
1.31 1 20.13 m2 1 Rezerwacja
1.32 1 20.13 m2 1 Rezerwacja
1.33 1 20.13 m2 1 Rezerwacja
1.34 1 20.13 m2 1 Rezerwacja
1.35 1 20.13 m2 1 Rezerwacja
1.36 1 55.44 m2 2 Rezerwacja
1.37 1 59.67 m2 2 Rezerwacja
1.38 1 22.13 m2 1 Rezerwacja
1.39 1 22.70 m2 1 Rezerwacja
1.40 1 22.70 m2 1 Rezerwacja
1.41 1 22.70 m2 1 Rezerwacja
1.42 1 22.70 m2 1 Rezerwacja
1.43 1 22.70 m2 1 Rezerwacja
1.44 1 42.77 m2 2 Rezerwacja
1.45 1 42.59 m2 2 Rezerwacja
2.01 2 32.44 m2 2 Rezerwacja
2.02 2 18.78 m2 1 Rezerwacja
2.03 2 18.78 m2 1 Rezerwacja
2.04 2 38.56 m2 2 Rezerwacja
2.05 2 38.07 m2 2 Rezerwacja
2.06 2 38.07 m2 2 Rezerwacja
2.07 2 38.07 m2 2 Rezerwacja
2.08 2 18.78 m2 1 Rezerwacja
2.09 2 18.78 m2 1 Rezerwacja
2.10 2 39.25 m2 2 Rezerwacja
2.11 2 39.25 m2 2 Rezerwacja
2.12 2 74.10 m2 3 Rezerwacja
2.13 2 38.56 m2 2 Rezerwacja
2.14 2 38.56 m2 2 Rezerwacja
2.15 2 38.08 m2 2 Rezerwacja
2.16 2 38.40 m2 2 Rezerwacja
2.17 2 38.55 m2 2 Rezerwacja
2.18 2 18.78 m2 1 Rezerwacja
2.19 2 18.78 m2 1 Rezerwacja
2.20 2 38.07 m2 2 Rezerwacja
2.21 2 38.07 m2 2 Rezerwacja
2.22 2 38.07 m2 2 Rezerwacja
2.23 2 38.56 m2 2 Rezerwacja
2.24 2 36.47 m2 2 Rezerwacja
2.25 2 57.50 m2 2 Rezerwacja
2.26 2 20.13 m2 1 Rezerwacja
2.27 2 19.62 m2 1 Rezerwacja
2.28 2 19.62 m2 1 Rezerwacja
2.29 2 20.13 m2 1 Rezerwacja
2.30 2 20.13 m2 1 Rezerwacja
2.31 2 20.13 m2 1 Rezerwacja
2.32 2 20.13 m2 1 Rezerwacja
2.33 2 20.13 m2 1 Rezerwacja
2.34 2 20.13 m2 1 Rezerwacja
2.35 2 20.13 m2 1 Rezerwacja
2.36 2 55.44 m2 2 Rezerwacja
2.37 2 59.67 m2 2 Rezerwacja
2.38 2 22.13 m2 1 Rezerwacja
2.39 2 22.70 m2 1 Rezerwacja
2.40 2 22.70 m2 1 Rezerwacja
2.41 2 22.70 m2 1 Rezerwacja
2.42 2 22.70 m2 1 Rezerwacja
2.43 2 22.70 m2 1 Rezerwacja
2.44 2 42.77 m2 2 Rezerwacja
2.45 2 42.59 m2 2 Rezerwacja
4.01 4 32.44 m2 2 Rezerwacja
4.02 4 38.56 m2 2 Rezerwacja
4.03 4 38.56 m2 2 Rezerwacja
4.04 4 38.56 m2 2 Rezerwacja
4.05 4 38.07 m2 2 Rezerwacja
4.06 4 38.07 m2 2 Rezerwacja
4.07 4 38.56 m2 2 Rezerwacja
4.08 4 38.56 m2 2 Rezerwacja
4.09 4 39.25 m2 2 Rezerwacja
4.10 4 74.10 m2 3 Rezerwacja
4.11 4 38.56 m2 2 Rezerwacja
4.12 4 38.56 m2 2 Rezerwacja
4.13 4 38.08 m2 2 Rezerwacja
4.14 4 38.40 m2 2 Rezerwacja
4.15 4 38.56 m2 2 Rezerwacja
4.16 4 38.56 m2 2 Rezerwacja
4.17 4 38.56 m2 2 Rezerwacja
4.18 4 38.07 m2 2 Rezerwacja
4.19 4 38.07 m2 2 Rezerwacja
4.20 4 38.56 m2 2 Rezerwacja
4.21 4 39.29 m2 2 Rezerwacja
4.22 4 40.44 m2 2 Rezerwacja
4.23 4 40.44 m2 2 Rezerwacja
4.24 4 40.96 m2 2 Rezerwacja
4.25 4 40.96 m2 2 Rezerwacja
4.26 4 40.96 m2 2 Rezerwacja
4.27 4 55.44 m2 2 Rezerwacja
4.28 4 59.67 m2 2 Rezerwacja
4.29 4 45.7 m2 2 Rezerwacja
4.30 4 46.16 m2 2 Rezerwacja
4.31 4 46.16 m2 2 Rezerwacja
1.32 4 25.87 m2 1 Rezerwacja
4.33 4 42.77 m2 2 Rezerwacja
4.34 4 42.59 m2 2 Rezerwacja
U3 0 356,20 m2 Rezerwacja
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Tu znajdziesz swoje wymarzone mieszkanie!

Skontaktuj się z nami i poznaj nasze oferty specjalne.

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.